Cô Nàng Dễ Thương
5 tháng 2 2016 lúc 23:05

không biết hỏi lắm

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Quốc Anh
5 tháng 2 2016 lúc 23:25

20 tháng 3 năm 2015 là thứ 6 đến năm 2016 là năm nhuận mà năm nhuận thì thâ\áng 2 có 29 ngày vậy có 366 ngày . 1 tuần có 7 ngày vậy 1 năm có số tuần là : 366 : 7 = 52 (dư 2 ngày)

Vì dư 2 ngày nên 20 tháng 3 năm 2016 là chủ nhật .Vậy chủ nhật cuối của tháng 3 là 20 + 7 = ngày 27

Bình luận (0)
Zzz chi chi chi Zzz
6 tháng 2 2016 lúc 6:19

27 ngay day hi.....hi

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Cường
6 tháng 2 2016 lúc 6:47

ngày 27

júp mình đạt mục tiêu hết âm trong năm nay với

Bình luận (0)
Nguyễn Yến Nhi
1 tháng 3 2016 lúc 14:09

27 nhé olm ,kick nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN