Câu hỏi của Trần Trọng Nghĩa - Vật lý lớp 6

Hãy nêu dạng của quỹ đạo và tên của những chuyển động sau đây:

a) Chuyển độngcủa vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

b) Chuyển động của con thoi trong rãnh khung cửi.

c) Chuyển động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang.

    Được cập nhật 28/08/2016 lúc 20:07
    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.