Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

lê quỳnh anh

Giải thích từ " đánh " trong các câu sau

a) Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người đánh cá tên là Lê Thuận

b) Người Âu Lạc, đánh tan quân Tần xâm lược

c) Cha đánh trâu cày, con đập đất

Dương Hạ Chi
5 tháng 8 2017 lúc 10:03

Giải thích từ " đánh " trong các câu sau

a) Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người đánh cá tên là Lê Thận

=> Đánh ở đây có nghĩa là:Bắt một con vật.

b) Người Âu Lạc, đánh tan quân Tần xâm lược

=>Đánh ở đây có nghĩa là: Diệt kẻ địch.

c) Cha đánh trâu cày, con đập đất

=>Đánh ở đây có nghĩa là: Bắt con vật làm việc gì đó.

~~Học tốt!~~

Bình luận (0)
Ngọc Lam
5 tháng 8 2017 lúc 10:12

a) - Đánh cá: là hành động bắt cá.

b) - Đánh tan quân Tần xâm lược: là hành động tiêu diệt quân Tần xâm lược.

c) - Đánh trâu cày: là hành động bắt trâu làm theo ý mình.

Bình luận (0)
Eren Jeager
5 tháng 8 2017 lúc 11:52

Giải thích từ " đánh " trong các câu sau

a) Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người đánh cá tên là Lê Thuận

b) Người Âu Lạc, đánh tan quân Tần xâm lược

c) Cha đánh trâu cày, con đập đất

Bài làm

a) Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người đánh cá tên là Lê Thuận

=> Đánh : Là một hành động bắt một con vật ( bắt cá )

b) Người Âu Lạc, đánh tan quân Tần xâm lược

=> Đánh : Tiêu diệt , đánh đuổi kẻ địch xâm lăng

c) Cha đánh trâu cày, con đập đất

=> Đánh : Là một hành động thúc giục con trâu làm theo ý của mình

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hồng Nhung
5 tháng 8 2017 lúc 14:27

a)đánh:là 1 hành động của cư dân làng chài để bắt cá.

b)đánh:tiêu diệt quân thù

c)đánh:hành động của người tác động lên vật

Bình luận (0)
Nguyễn Nhật Long
28 tháng 8 2017 lúc 18:59

đạu xanh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN