Ibuki Super Goalkeeper
30 tháng 1 2016 lúc 21:32

-234555  đúng đó tich nha

Bình luận (0)
Nguyễn thị xuân mai
30 tháng 1 2016 lúc 21:34

234567+x=12

x=12-234567

x=-234555

Vậy x=234555

Bình luận (0)
SuSiTuTu
30 tháng 1 2016 lúc 21:34

234567+x=12

             x=12-234567

             x=-234555

Bình luận (0)
đồng minh khôi
30 tháng 1 2016 lúc 21:35

234567+x=12

x=12-234567

=>x không có giá trị nào nào cả

Bình luận (0)
Nguyễn thị xuân mai
30 tháng 1 2016 lúc 21:36

x= -234555 nhầm nha

Bình luận (0)
Ngô Phương Nhi
30 tháng 1 2016 lúc 21:42

234567+x=12

            x=12-234567

            x=-234555

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Phương Linh
30 tháng 1 2016 lúc 21:52

234567 + x = 12

               x = 12 - 234567

               x = -234555

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN