Bài 1 : Dân số

Cau Hong Hoai Thuan

Căn cứ vào đâu để biết được mật độ dân số ?thanghoa\(1234\)

Ngọc Hnue
3 tháng 8 2017 lúc 13:55

Để biết được mật độ dân số của một khu vực chúng ta cần có tổng số dân và diện tích của khu vực đó.

Mật độ dân số = dân số/diện tích (người/km2)

Bình luận (0)
Cau Hong Hoai Thuan
3 tháng 8 2017 lúc 11:20

Mật độ dân số

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN