Hoàng Gia Bảo

Vai trò của Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan sẽ ngày càng quan trọng hơn cùng với việc

A. nâng cấp quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam.

B. xây dựng đường Hồ Chí Minh qua vùng.


C. phát triển và nâng cấp các tuyến đường ngang trong vùng.

D. nâng cấp các sân bay nội địa và quốc tế trong vùng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 7 2017 lúc 15:17

Đáp án: C

Duyên hải NTB là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên, Nam Lào và ĐB Thái Lan, thông qua các tuyến đường ngang nối với các cảng nước sâu (quốc lộ 24, 19, 25, 26). Việc phát triển và nâng cấp các tuyến đường ngang trong vùng sẽ góp phần tăng cường vai trò của DHNTB đối với các vùng trên.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam không?

A. Làm tăng vai trò trung chuyển vùng

B. Đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với TP Đà Nẵng

C. Đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với TP Hồ Chí Minh

D. Đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với Tây Nguyên

Hoàng Gia Bảo

Vai trò của Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, Nam Lào và đông bắc Thái Lan sẽ ngày càng quan trọng hơn cùng với việc:

A. Nâng cấp quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam.

B. Xây dựng đường Hồ Chí Minh đi qua vùng.

C. Phát triển nâng cấp các tuyến đường ngang trong vùng.

D. Nâng cấp các sân bay nội địa và quốc tế trong vùng.

Hoàng Gia Bảo

Vai trò của Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan sẽ ngày càng quan trọng hơn cùng với việc

A. nâng cấp quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam.

B. xây dựng đường Hồ Chí Minh qua vùng.

C. phát triển và nâng cấp các tuyến đường ngang trong vùng.

D. nâng cấp các sân bay nội địa và quốc tế trong vùng.


 

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về giao thông vận tải ở Bắc Trung Bộ?

1.     Phát triển giao thông Đông - Tây, tăng cường giao lưu với các nước láng giềng.

2.     Nâng cấp quốc lộ 1, làm hầm Hải Vân, tăng khả năng vận chuyển Bắc - Nam.

3.     Xây dựng một số cảng nước sâu, gắn với hình thành khu kinh tế cảng biển.

4.     Nâng cấp các sân bay, giúp phát triển kinh tế, văn hoá và khách du lịch.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Duyên hải Nam Trung Bộ có vai trò quan trọng hơn trong quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan, chủ yếu nhờ vào

A. các đường nối Tây Nguyên với cảng nước sâu.

B. hệ thống sân bay của vùng.

C. quốc lộ 1.

D. đường sắt Bắc - Nam.

Hoàng Gia Bảo

Duyên hải Nam Trung Bộ có vai trò quan trọng hơn trong quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan, chủ yếu nhờ vào

A. các đường nối Tây Nguyên với cảng nước sâu

B. hệ thống sân bay của vùng.

C. quốc lộ 1.

D. đường sắt Bắc - Nam.

Hoàng Gia Bảo

Việc nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam ở Nam Trung Bộ không phải để

A. tăng vai trò trung chuyển của vùng.

B. giúp đẩy mạnh sự giao lưu của vùng với Đà Nẵng.

C. giúp đẩy mạnh giao lưu của vùng với TP. Hồ Chí Minh.

D. góp phần phân bố lại các cơ sở kinh tế của vùng.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu p­hát biếu sau đây đúng về điều kiện của vị trí địa lí để vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển nền kinh tế mở?

1. Có một số cảng nước sâu, kín gió.

2. Có sân bay quốc tế Đà Nằng.

3. Có một số tuyến đường bộ hướng đông - tây mở mối giao lưu với Tây Nguyên.

4. Liền kề và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của vùng Đông Nam Bộ.

 

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Hãy chứng minh nhận định: Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí địa lí đặc biệt, lại có mạng lưới giao thông vận tải đang được đầu tư, nâng cấp, nên ngày càng thuận lợi cho việc giao thông với các vùng khác trong cả nước và xây dựng nền kinh tế mở.

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)