Protein

Thùy Ngân

cho mình hỏi là số aa được mã hóa bởi gen và số aa do môi trường cung cấp trong quá trình giải mã có giống nhau k?

> cần lắm những ý kiến từ mọi thành viên -.-

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 27 tháng 7 2017 lúc 11:00

Trình tự mã bộ ba trong vùng mã hóa của gen quy định trình tự aa của chuỗi polipeptit tương ứng theo quy tắc: 1 bộ ba - 1 aa (trừ bộ ba kết thúc) => gen mã hóa bao nhiêu aa thì quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit tương ứng (1 chuỗi) cần môi trường cung cấp bấy nhiêu aa.

=> Công thức tính: Số aa cần cung cấp = số aa được mã hóa trong gen = số bộ ba mã hóa trong gen = tổng số bộ ba trong vùng mã hóa của gen - 1 = (số nu trong vùng mã hóa: 6) - 1

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 27 tháng 7 2017 lúc 9:44

Theo mình thì ko nhá

Tuy chúng đều là aa nhưng do ở các đk khác nhau có 1 aa là đc mã hóa bởi gen, aa con lại thì do môi trường cung cấp trong quá trình giải mã mà! Hơn nữa mỗi aa này đều dùng vào các dạng bài khác nhau nên phân biệt đc

ý kiến cá nhân thui nhé :D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN