GoKu Đại Chiến Super Man
26 tháng 1 2016 lúc 21:23

bạn ấn vào đúng 0 sẽ ra kết quả, mình giải được rồi dễ lắm

Bình luận (0)
kaitovskudo
26 tháng 1 2016 lúc 21:25

=>(x2-4)+4-1 chia hết cho x+2

=>(x2-22)+3 chia hết cho x+2

=>(x+2)(x-2)+3 chia hết cho x+2

Mà (x-2)(x+2) chia hết cho x+2

=>3 chia hết cho x+2

=>x+2 thuộc Ư(3)={1;3;-1;-3}

=>x thuộc {-1;1;-3;-5}

Bình luận (0)
phùng khánh linh
26 tháng 1 2016 lúc 21:44

x={+_1;-5;-3} nhớ tick,thanks nhiều

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN