Hệ thức lượng trong tam giác vuông

hong doan

Cho tam giác nhọn ABC,BC=a, AC=b,AB=c.CMR:

a,\(\dfrac{a}{sinA}=\dfrac{b}{sinB}=\dfrac{c}{sinC}\)

b,Có thể xảy ra :Sin A=Sin B+Sin c

Son Goku
Son Goku 9 tháng 6 2018 lúc 16:36

a, ( Định lý Sin)

b, Áp dụng T/C tỉ lệ thức

Xảy ra \(\Leftrightarrow a=b+c\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN