Câu hỏi của Lê Cẩm Bình - Ngữ văn lớp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. Học, học nữa, học mãi
  2. đi một ngày đàng, học một sàng khôn
  3. không thầy đố máy làm nên
  4. tốt gỗ hơn tốt nước sơn
8 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.