Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Gấu Con

Từ Fe,FeO ,Fe(OH)2 và H2SO4 . Viết các pt điều chế FeSO4

Otaku Nobi
Otaku Nobi 2 tháng 7 2017 lúc 18:17

(1) Fe + H2SO4 ----> FeSO4 + H2

(2) FeO + H2SO4 ----> FeSO4 + H2O

(2) Fe(OH)2 + H2SO4 ---->FeSO4 + 2H2O

Bình luận (1)
Otaku Nobi
Otaku Nobi 2 tháng 7 2017 lúc 18:19

Nếu có thêm đèn cồn thì có thể:

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 ---to---> Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN