Bài 1. Đo độ dài

HA ANH

1 bình hình trụ nhỏ có bán kính đáy và chiều cao trong lòng bình là 1c,.Người ta nhớ 157 giọt nước vào bình thì đây hoàn toàn .tính thể tích mỗi giọt nước


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN