Lê Hoàng Nguyên

Làm thế nào để góp phần tăng thu nhập của gia đình?

Ngủ Gật Cậu Bé
Ngủ Gật Cậu Bé 7 tháng 4 2017 lúc 23:52

làm việc như trâu bò, ko kể ngày đêm thì kiểu gì chả tăng thu nhập.limdim

Bình luận (11)
Hà An
Hà An 13 tháng 4 2017 lúc 20:01

thì cứ lm vc có ích cko gđ là đc

Bình luận (3)
Mỹ Viên
Mỹ Viên 24 tháng 4 2016 lúc 10:38
Trồng rau, nuôi gà vịt, vệ sinh nhà cửa, phụ giúp bán hàng, làm kinh tế phụ...
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Nhân tố tiến hóa nào sau đây góp phần làm tăng tinh đa dạng di truyền của quần thể?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên

B. Đột biến 

C. Giao phối không ngẫu nhiên

D. Chọn lọc tự nhiên

Kiều Đông Du

Những biện pháp nào sau đây góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên?

(1) Duy trì đa dạng sinh học.

(2) Lấy đất rừng làm nương rẫy.

(3) Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh.

(4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường.

A. (1), (2), (4).      

B. (2), (3), (4).      

C. (1), (3), (4).      

D. (1), (2), (3).

Loading...

Khóa học của OLM