Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Các giá trị tương ứng của V và m được cho tương ứng trong bảng sau:

Giải bài 3 trang 54 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên

Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận hay không

Pham Trong Bach

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

x -2 -1 1 3 4
y   2      

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN