Trịnh Thị Thu Hải
17 tháng 1 2016 lúc 19:44

Hàng thứ nhất có số con vịt là :

  500 - 5 = 495 (con vịt )

Hàng thứ 2  có số con vịt là :

  500 + 5 = 505 ( con vịt )

  Đáp số : hàng thứ nhất 495 con

              hàng thứ 2 505 con

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN