Chương I- Cơ học

Ha Dlvy

Một vận động viên bắn súng bắn một phát đạn vào bia cách chỗ người đó đứng 510m, thời gian từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn nổ là 2 giây. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 310n/s. Tính thời gian từ lúc đạn bắn đến lúc đạn trúng bia và vận tốc viên đạn?

Mọi người giải giúp mình bài này với nhé. trình bày chi tiết nhé.

Nguyễn Hải Dương
17 tháng 6 2017 lúc 17:02

đề thiếu r, vân tốc đạn là bao nhiêu

Bình luận (0)
Như Khương Nguyễn
17 tháng 6 2017 lúc 17:43

Tự tóm tắt ...

-------------------------------------------------------------------------

Gọi ...................

Thời gian từ khi đạn nổ tới lúc người bắn nghe là :

\(t_2=\dfrac{S}{v_2}=\dfrac{510}{340}=1,5\left(s\right)\)

Thời gian bắn tới lúc đạn trúng bia là :

\(t_1=t-t_2=2-1,5=0,5\left(s\right)\)

Vận tốc viên đạn là :

\(v_1=\dfrac{S}{t_1}=\dfrac{510}{0,5}=1020\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

P/s : không chắc lắm .hiha

Bình luận (1)
Như Khương Nguyễn
17 tháng 6 2017 lúc 17:45

Sủa đề luôn vận tốc truyền âm ko khí là 340 m/s

Bình luận (6)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN