Căn bậc hai. Căn bậc ba

Võ Thị Hồng Phúc

cho a,b,c,d khác 0

c+d = 1 và \(\dfrac{c}{a}+\dfrac{b}{d}=\dfrac{1}{ac+bd}\)

CM a=b

Son Goku
Son Goku 17 tháng 6 2017 lúc 18:28

Sai đề \(\dfrac{d}{b}\) chứ ko ph \(\dfrac{b}{d}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN