Câu hỏi của phynit - Giáo dục công dân lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

KỶ LUẬT BẠN ANH TRIẾT

Qua những chứng cứ được các bạn cung cấp trong bài này, những bằng chứng này đã được nhiều bạn cung cấp. Từ đó có thể kết luận: Bạn Anh Triết có ý gian lận hoặc đã gian lận trong cuộc thi Tiếng Anh do Võ Đông Anh Tuấn tổ chức. Bạn Triết vừa được hoc24 xét CTV trong đợt này, đáng lẽ bạn nên gương mẫu và trung thực chứ không phải là những hành vi gian lận như vậy.

Trên cơ sở những sai phạm đó, hoc24 quyết định:

+ Loại bạn Triết khỏi cuộc thi.

+ Hủy bỏ vai trò Cộng tác viên trên hoc24.

Qua đây, thầy muốn nhắn gửi các em: Hãy cố gắng học tập và trau rồi không chỉ kiến thức mà còn cả về đạo đức, lối sống, hành vi của mình. Hãy sống ngay thẳng, khiêm tốn, thật thà, đoàn kết. Đừng vì những thành tích, lợi ích bản thân mà có những hành vi gian lận, thiếu trung thực.

    Được cập nhật 19 tháng 2 lúc 18:42 45 câu trả lời
    Học toán trực tuyến

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.