Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa hạ ở Đông Á có hướng

A. Tây Bắc

B. Đông Bắc

C. Đông Nam

D. Tây Nam

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 9 2019 lúc 6:33

Đáp án: C. Đông Nam

Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Á có hướng Đông Nam thổi từ áp cao Ha-oai đến áp thấp I-ran.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa hạ ở Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á có tính chất:

A. lạnh, khô, ít mưa.

B. nóng, ẩm, mưa nhiều.

C. lạnh, ẩm.

D. khô nóng.

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa đông ở Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á có tính chất:

A. lạnh, khô, ít mưa.

B. nóng, ẩm, mưa nhiều.

C. lạnh, ẩm

D. khô nóng.

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa hạ ở Đông Nam Á có hướng

A. Tây Bắc và Bắc

B. Đông Bắc và Bắc

C. Đông Nam và Nam

D. Tây Nam và Nam

Hoàng Gia Bảo

Nêu đặc điểm gió mùa mùa hạ, mùa đông ở Đông Nam Á. Gió mùa có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu khu vực Đông Nam Á?

Hoàng Gia Bảo

Quan sát hình 14.1, nêu các hướng gió ở Đông Nam Á vào mùa hạ và mùa đông?

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa đông ở Đông Nam Á có hướng

A. Tây Bắc và Bắc

B. Đông Bắc và Bắc

C. Đông Nam và Nam

D. Tây Nam và Nam

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa Tây Nam của khu vực Đông Nam Á có nguồn gốc từ

A. áp cao Iran

B. áp cao cận chí tuyến bắc bán cầu

C. áp cao cận chí tuyến nam bán cầu

D. áp cao tây Thái Bình Dương

Hoàng Gia Bảo

Hướng gió mùa thịnh hành ở khu vực Đông Nam Á vào thời kì mùa hạ là?

A. Đông Nam

B. Đông Bắc

C. Tây Nam

D. Tây Bắc

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa tây bắc thổi vào lãnh thổ Đông Á có tính chất lạnh, khô. Nguyên nhân là do

A. gió này xuất phát từ vùng núi cao lạnh giá ở sơn nguyên Tây Tạng

B. gió đi qua vùng biển Thái Bình Dương nên có tính chất lạnh

C. gặp bức chắn địa hình là dãy Đại Hùng An bị biến tính trở nên khô, lạnh

D. gió này xuất phát từ trung tâm áp ao Xi-bia lạnh giá ở phương Bắc và đi qua lục địa rộng lớn

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa đông ở Nam Á có hướng

A. Tây Bắc

B. Đông Bắc

C. Đông Nam

D. Tây Nam

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN