Nguyễn Hoàng Linh

Tìm x thuộc N biết :

x-20/11*13-20/13*15-20/15*17-...-20/53*55=3/11

Vu Phuong Thuy
Vu Phuong Thuy 21 tháng 3 2016 lúc 18:34

Fndjssksbdbx

Bình luận (0)
Kiên NT
Kiên NT 21 tháng 3 2016 lúc 18:43

Fhsfj

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN