Nguyễn Thanh Hằng

Sự kiện thành lập đế chế Đức có điểm gì đặc biệt?

A. Vua Phổ trở thành Thủ tướng nước Đức

B. Bixmác (một quý tộc Phổ) lên ngôi hoàng đế

C. Được tổ chức tại cung điện Vécxai (Pháp)

D. Có sự tham dự của tất cả các hoàng đế các nước láng giềng

Phạm Thị Diệu Hằng
27 tháng 7 2019 lúc 5:39

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Sau khi đế chế Đức được thành lập, Bixmác giữ chức vụ

A. Vua nước Đức thống nhất

B. Hoàng đế nước Đức thống nhất

C. Thủ tướng nước Đức thống nhất

D. Tổng thổng nước Đức thống nhất

Nguyễn Thanh Hằng

Cho các sự kiện:

1. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập ra triều Đinh, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.

2. Ngô Quyền mất. Dương Tam Kha chiếm ngôi vương.

3. Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

4. Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở cổ Loa.

 

Hãy sắp xếp các Sự kiện trên theo trình tự thời gian

A. 3, 1, 2, 4

B. 2, 3, 4, 1

C. 4, 1, 2, 3

D. 4, 2, 1, 3

Nguyễn Thanh Hằng

Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đặt tên nước là gì?

A. Năm 967. Đặt tên nước là Đại cồ Việt

B. Năm 968. Đặt tên nước là Đại Việt

C. Năm 968. Đặt tên nước là Đại cồ Việt

D. Năm 969. Đặt tên nước là Đại Việt

Nguyễn Thanh Hằng

Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế vào năm nào?Đặt tên nước là gì?

A. Năm 967. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt

B. Năm 968. Đặt tên nước là Đại Việt

C. Năm 967. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt

D. Năm 969. Đặt tên nước là Đại Việt

Nguyễn Thanh Hằng

Dựa vào đoạn dữ liệu sau và hiểu biết của các bạn hãy hoàn thành các yêu cầu bên dưới:

Nửa cuối thế kỷ XIX, kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Tuy nhiên, do hoàn cảnh, đặc điểm của các nước đế quốc là không giống nhau, nên mỗi nước có một đặc điểm riêng biệt khác nhau. Trong đó,……………………….là đế quốc thực dân. ……………………..là đế quốc cho vay lãi. ………………………..là đế quốc quân phiệt hiếu chiến. ………………………… là xứ sở của những ông vua công nghiệp với những Tơ-rớt khổng lồ.

chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm.

A. Anh, Đức, Mỹ, Pháp.

B. Anh, Pháp, Đức, Mỹ.

C. Đức, Anh, Pháp, Mỹ.

D. Mỹ, Anh, Pháp Đức.

Nguyễn Thanh Hằng

Hoàng đế Trung Hoa chia đất nước thành

 A. Phủ, huyện

 B. Quận huyện

 C. Tỉnh, huyện

 D. Tỉnh đạo

Nguyễn Thanh Hằng

Năm 968, ông lên ngôi Hoàng đế, lập ra triều Đinh. Ông là

A. Ngô Quyền

B. Đinh Bộ Lĩnh

C. Đinh Liễn

D. Lê Hoàn

Nguyễn Thanh Hằng

Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì?

A. Năm 1801- Niên hiệu là Gia Long 

B. Năm 1802- Niên hiệu là Gia Long

C. Năm 1804- Niên hiệu là Càn Long

D. Năm 1806- Niên hiệu là Minh Mạng

Nguyễn Thanh Hằng

Khi lên ngôi Hoàng đế, công việc đầu tiên mà Nguyễn Ánh tập trung giải quyết là gì?

A. Trả thù phong trào Tây Sơn

B. Xây dựng cung đình nguy nga tráng lệ

C. Thiết lập một hệ thống cai trị từ Trung ương tới các địa phương

D. Xây dựng quân đội hùng mạnh

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN