Ôn tập Căn bậc hai. Căn bậc ba

Nguyễn Trần Vân Du

Cho 2x3 = 3y3 = 4z3

Chứng minh rằng : \(\dfrac{\sqrt[3]{2x^2+3y^2+4z^2}}{\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{4}}=1\)

Son Goku
Son Goku 15 tháng 6 2017 lúc 16:09

Bài này hay phết: Theo mik bạn nên thêm ĐK: x;y;z đồng thời khác 0.

\(2x^3=3y^3=4z^3\\ \)

Bình luận (0)
Son Goku
Son Goku 15 tháng 6 2017 lúc 17:00

Mong đề bài của bạn ko thiếu

Bình luận (0)
Son Goku
Son Goku 15 tháng 6 2017 lúc 17:01

Hình như thiếu ĐK\(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=1\\ \)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN