BÀI 11. Khu vực Đông Nam Á - Kinh tế (Tiết 2)

Sách Giáo Khoa

Tại sao các cây công nghiệp: Cao su, cà phê, hồ tiêu...lại được trồng nhiều ở Đông Nam Á?

Nguyễn Thanh Hằng
Nguyễn Thanh Hằng 7 tháng 6 2017 lúc 6:19

Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm (ánh sáng dồi dào, nhiệt ẩm phong phú), đất đai (đất feralit và nhất là đất badan) tốt, màu mỡ rất thích hợp cho việc trồng các loại cây trên…

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
Bình Trần Thị 7 tháng 6 2017 lúc 15:39

Vì Đông Nam Á có khí hậu nóng ẩm, đất feralit, đặc biệt là đất đỏ badan rất thích hợp cho các loại cây trồng này

Bình luận (0)
Ngọc Lam
Ngọc Lam 8 tháng 6 2017 lúc 15:12

tại vì Đông Nam Á có khí hậu và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên các cây công nghiệp như cao su, cà phê,.. phát triển.

Bình luận (0)
duong hoc gioi
duong hoc gioi 18 tháng 12 2020 lúc 18:45

a)điều kiện tự nhiên

-khí hậu nhiệt đới nóng ảm và xích đạo thuận lợi phát triển cho các cây CN nhiệt đới: như cao su, cà phê, hạt tiêu

- đất ferarit đồi núi đặc biệt là đất đỏ bazan ở các khu vực chịu ảnh hưởng của núi lửa thuận lợi để trồng cây công nghiệp

b) điều kiện kinh tế xã hội

- đông nam á có số dân đông nguồn lao động dồi dào có kinh nghiệm trồng các cây công nghiệp nhiệt đới như cao su, cà phê hột tiêu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN