Kiter Fire

Cho tam giác ABC. Ở phía ngoài tam giác vẽ các tam giác vuông cân tại A là ABD và ACE. 

a) C/M : CD = BE và CD vuông góc với BE. ( câu này mình làm được rồi )

b) Kẻ đường thẳng qua A và vuông góc với BC tại H. C/M : AH đi qua trung điểm của DE.

c) Lấy K nằm trong tam giác ABD sao cho ABK = 300, BA = BK. C/M : AK = AD.

Bình Dị
13 tháng 3 2017 lúc 21:50

bạn ơi, câu c nó cứ sai sai kiểu gì ấy

Bình luận (0)
Bình Dị
13 tháng 3 2017 lúc 21:56

bạn xem lại đề hộ mình rồi mình trình bày nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Dựng ra phía ngoài tam giác vuông cân ABC đỉnh các tam giác đều ABD và ACE . Góc giữa hai đường thẳng BE và CD là:

A.  90 °

B.  60 °

C.  45 °

D.  30 °

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN