Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

Sách Giáo Khoa

Dựa vào bảng 2.2, hãy nhận xét:

- Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 - 1999.

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 - 1999.

Nhật Linh
5 tháng 6 2017 lúc 14:19

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 - 1999 có sự biến đổi như sau:

+ Nhóm tuổi 0-14 giảm.

+ Nhóm tuổi 15-59 tăng.

+ Nhóm tuổi 60 trở lên tăng.

- Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 - 1999 có sự biến đổi theo hướng:

+ Tỉ lệ nam trong tổng số dân tăng chậm từ 1979 đến 1989, sau đó tăng nhanh hơn từ 1989 đến 1999, nhưng vẫn chậm.

+ Tỉ lệ nữ trong tổng số dân giảm từ năm 1979 cho đến năm 1999.

+ Trong cơ cấu theo giới cả ba năm 1979, 1989, 1999, tỉ lệ nữ đều cao hơn tỉ lệ nam.

Bình luận (0)
Ngọc Lan
5 tháng 6 2017 lúc 14:19

- Thời kì 1979 - 1999 có sự biến đổi như sau: tỉ lệ nữ lớn hơn tỉ lệ nam; tỉ lệ dân số nam nữ có sự thay đổi theo thời gian, tỉ lệ nam ngày càng tăng, tỉ lệ nữ ngày càng giảm.

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 - 1999 có sự biến đổi theo hướng: nhóm 0 – 14 giảm; nhóm tuổi 15 – 59 tăng; nhóm tuổi 60 trở lên tăng.

Bình luận (0)
Thư Soobin
23 tháng 9 2017 lúc 22:53

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 - 1999 biến đổi như sau:

+ Nhóm tuổi 0-14 tuổi giảm

+ Nhóm tuổi 15-59 tuổi tăng

+ Nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên tăng

- Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979-1999 có sự biến đổi theo hướng:

+ Tỉ lệ nam trong tổng số dân từ năm 1979-1989 tăng nhưng vẫn còn chậm, sau đó tăng nhanh từ năm 1989-1999

+ Tỉ lệ nữ trong tổng số dân từ năm 1979-1999 có xu hướng giảm

- Trong cơ cấu theo giới cả ba năm (1979,1989,1999), tỉ lệ nữ đều cao hơn tỉ lệ nam

Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN