Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

Sách Giáo Khoa

Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?

Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.

Nhật Linh
Nhật Linh 5 tháng 6 2017 lúc 14:18

Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?

Trả lời:

Dân số đông và tăng nhanh đã đặt ra những vấn đề cấp bách về ván hoá, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm cho số người bước vào tuổi lao động.

Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta.

Trả lời:

- Về kinh tế: góp phần vào táng năng suất lao động, góp phần đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tê' đất nước, tăng thu nhập bình quân đầu người,... - Về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân: tạo điều kiện để nâng cao về y tế, chữa bệnh, chăm sóc con cái, giáo dục, cải thiện đời sống, thụ hưởng các phúc lợi xã hội, tăng tuổi thọ,... - Về môi trường: giảm áp lực đến tài nguyên và môi trường sống.

Bình luận (0)
Ngọc Lan
Ngọc Lan 5 tháng 6 2017 lúc 14:16

- Hậu quả của dân số đông và tăng nhanh: gây sức ép đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường tài nguyên, các vấn đề về phúc lợi xã hội, nhà ở, đất đai, việc làm,..

+ Sự gia tăng dân số quá nhanh là ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng, nền kinh tế khó có thể phát triển được.

+ Sự gia tăng dân số và gia tăng sức mua đòi hỏi phải đẩy mạnh sản xuất đáp ững nhu cầu của nhân dân, làm cho nhiều loại tài nguyên bị khai thác quá mức (đất, rừng, nước...).

+ Khi dân số tăng nhanh , các dịch vụ y tế, giáo dục khó nâng cao được chất lượng. Gia tăng dân số nhanh làm tăng nhanh nguồn lao động, vượt quá khả năng thu hút của nền kinh tế, dẫn đến tình trạng thất nghiệp; thiếu việc làm. Các tệ nạn xã hội cũng theo đó mà tăng lên.

+ Khi tăng dân số quá nhanh, giáo dục phải luôn đổi mới để cải tiến chất lượng.

- Lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta.

+ Phát triển kinh tế: góp phần vào nâng cao năng suất lao động, góp phần đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế đất nước.

+ Tài nguyên môi trường: giảm áp lực đến tài nguyên và môi trường sống.

+ Chất lượng cuộc sống của dân cư sẽ được nâng lên tăng thu nhập bình quân đầu người, chất lượng giáo dục, y tế tốt hơn, đảm bảo các phúc lợi xã hội, tăng tuổi thọ.

+ Khi có giặc ngoại xâm thi đây sẽ là lực lượng tốt để có thể đánh giặc.

CÁI NÀY EM THAM KHẢO TRÊN MẠNG VÀ THÊM VÀO VÀI Ý Ạ!

Bình luận (0)
Nội Nguyễn
Nội Nguyễn 20 tháng 9 2017 lúc 21:11

Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? Trả lời: Dân số đông và tăng nhanh đã đặt ra những vấn đề cấp bách về ván hoá, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm cho số người bước vào tuổi lao động. 3. Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta. Trả lời: - Về kinh tế: góp phần vào táng năng suất lao động, góp phần đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tê' đất nước, tăng thu nhập bình quân đầu người,... - Về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân: tạo điều kiện để nâng cao về y tế, chữa bệnh, chăm sóc con cái, giáo dục, cải thiện đời sống, thụ hưởng các phúc lợi xã hội, tăng tuổi thọ,... - Về môi trường: giảm áp lực đến tài nguyên và môi trường sống.

Bình luận (0)
Thư Soobin
Thư Soobin 23 tháng 9 2017 lúc 22:40

Hậu quả dân số đông và tăng nhanh

- Thiếu việc làm

- Tài nguyên cạn kiệt

- Môi trường ô nhiễm

- Chất lượng cuộc sống thấp

=> Kinh tế chậm phát triển

- Nếu tăng quá nhanh có thể dẫn đến hiện tượng bùng nổ dân số

Lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta

- Năm 1979-1999, tỉ lệ nữ lớn hơn tỉ lệ nam

- Tỉ lệ nam nữ đang có sự thay đổi. Nam ngày càng nhiều còn nữ ngày càng ít

- Nhóm tuổi dưới lao động giảm (0-14 tuổi)

- Nhóm tuổi trong lao động tăng (15-59 tuổi)

- Nhóm tuổi trên lao động tăng (60 tuổi trở lên)

Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)
Dương Thị Kim Anh
Dương Thị Kim Anh 22 tháng 1 2018 lúc 17:19

- Dân số đông và tăng nhanh đã đặt ra những vấn đề cấp bách về văn hóa, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm cho số người đang bước vào tuổi lao động.

- Những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta là:

+ Về kinh tế: góp phần vào tăng năng suất lao dộng, góp phần đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế đất nước, tăng thu nhập bình quân đầu người,...

+ Về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân: tạo điều kiện để nâng cao về y tế, chữa bệnh, chăm sóc con cái, giáo dục, cải thiện đời sống, thụ hưởng các phúc lợi xã hội, tăng tuổi thọ...

+ Về môi trường: giảm áp lực đến tai nguyên và môi trường sống.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN