Bài 1 : Dân số

Sách Giáo Khoa

Quan sát hình 1.2, nhận xét về tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX.

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 1 tháng 6 2017 lúc 19:09

- Từ đầu Công nguyên cho đến thê' kỉ XVI, dân số thế giới tăng chậm (vào đầu Công nguyên, dân sô' thê' giới chỉ có khoảng 300 triệu người; dê'n thê' kỉ XVI, tăng gấp đôi, nhưng cùng chưa den 1 tỉ người).

- Dân số thế giới bắt đầu tăng nhanh từ năm 1804 (1 tỉ người), tăng vọt vào năm 1960 đến năm 1987 (đường biểu diễn gần như dốc đứng).

- Sau đó, dân số thế giới vẫn tiếp tục tăng nhanh.

Bình luận (1)
Nguyễn Thiên Trang
Nguyễn Thiên Trang 1 tháng 6 2017 lúc 20:37

Kết quả quan sát hình 1.2 cho nhận xét sau:

- Từ đầu Công nguyên cho đến thê' kỉ XVI, dân số thế giới tăng chậm (vào đầu Công nguyên, dân sô' thê' giới chỉ có khoảng 300 triệu người; dê'n thê' kỉ XVI, tăng gấp đôi, nhưng cùng chưa den 1 tỉ người).

- Dân số thế giới bắt đầu tăng nhanh từ năm 1804 (1 tỉ người), tăng vọt vào năm 1960 đến năm 1987 (đường biểu diễn gần như dốc đứng).

- Sau đó, dân số thế giới vẫn tiếp tục tăng nhanh.

Bình luận (0)
Nguyễn Dương Tuấn Khoa
Nguyễn Dương Tuấn Khoa 5 tháng 6 2018 lúc 9:49

ai giup minh voi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
kethattinhtrongmua

Dựa vào hình 1.2 (tr.4, SGK), hãy điền tiếp vào chỗ trống:

-Từ đầu Công nguyên đến năm 1804, dân số tăng khá.........., chỉ tăng được.........tỉ người trong vòng hơn 1.800 năn. Đặc biệt là giai đoạn từ đầu Công nguyên đến năm 1250, dân số thế giới chỉ tăng được.......tỉ người trong vòng 1.250 năm.

-Từ năm........đến năm........, dân số tăng...........hơn so với các giai đoạn trước, tăng được 1 tỉ người trong vòng 123 năm.

-Từ năm 1927 đến năm 1960, dân số thế giới tăng..........., tăng được 1 tỷ người trong vòng 33 năm.

-Trong giai đoạn 1960-1999, dân số thế giới tăng rất nhanh, thời gian tăng thên 1 tỉ người chỉ mất trrung bình..........năm.

-Theo dự báo, trong giai đoạn 1999-2050, dân số thế giới vẫn tiếp tục gia tăng với tốc độ.............,tuy chậm hơn so với giai đoạn 1960-1999 (trung bình mất khoảng 17 năm để tăng thêm 1 tỉ người)

-Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ thứ XIX, dân số thế giới tăng hết sức chậm chạp là do..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-Từ đầu thế kỉ XIX đến nay, dân số thế giới tăng nhanh là do..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN