Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

minh thoa
Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là:A. 1,41 A.    B. 2,83 A.    C. 2 A.    D. 12 A.
Sky SơnTùng
12 tháng 3 2016 lúc 14:49

Nếu máy biến thế lý tưởng thì công suất điện qua máy bảo toàn nên\(U_1I_1=U_2I_2\)Theo công thức máy biến thế\(\frac{N_1}{N_2}=\frac{U_1}{U_2}=\frac{I_2}{I_1}=6\)suy ra cường độ dòng qua cuộn thứ cấp là 2A

\(\rightarrow C\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN