Câu hỏi của Nguyễn Huy Tú - Toán lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Thông báo mở " Vòng 2 - Cuộc thi toán do Nguyễn Huy Tú tổ chức, Lần 2 "

Link làm bài: Vòng 2 | Học trực tuyến

Thời gian: 30/5/2017 - 1/6/2017

Sau vòng 2 sẽ loại 50 bạn có số điểm thấp hơn, bạn nào làm đúng tất cả thì +1đ vào vòng 3

Chúc các bạn thi tốt!

    37 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.