SONGOTENKS
Chang Mun
12 tháng 11 2015 lúc 12:05

10 x 23 : 23 x 10

= 230 :      230

=1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN