Ba điểm thẳng hàng

Sách Giáo Khoa

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng

b) Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

c) Với ba điểm phân biệt có hai điểm nằm về cùng phía đối với điểm còn lại 

d) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm khác phía với điểm còn lại

e) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm về phía cùng phía đối với điểm còn lại

f) Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C

người thầm lặng
người thầm lặng 6 tháng 10 2018 lúc 5:41

a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng

SAI

b) Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

SAI

c) Với ba điểm phân biệt có hai điểm nằm về cùng phía đối với điểm còn lại

SAI

d) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm khác phía với điểm còn lại

ĐÚNG

e) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm về phía cùng phía đối với điểm còn lại

ĐÚNG

f) Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C

SAI

Bình luận (0)
Đoàn Hải Anh
Đoàn Hải Anh 8 tháng 10 2018 lúc 20:57

Bài 75 sgk 7 trang 37

Bình luận (0)
Đoàn Hải Anh
Đoàn Hải Anh 8 tháng 10 2018 lúc 20:57

Giúp tớ bài này với

Bình luận (0)
yuuki haruka
yuuki haruka 4 tháng 12 2018 lúc 20:20

A. sai

B. sai

C. sai

D. đúng

E. đúng

F. sai

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 20 tháng 5 2017 lúc 21:39

a) Sai

b) Sai

c) Sai

c) Sai

d) Đúng

e) Đúng

f) Sai

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 21 tháng 5 2017 lúc 10:22

a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng

SAI

b) Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

SAI

c) Với ba điểm phân biệt có hai điểm nằm về cùng phía đối với điểm còn lại

SAI

d) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm khác phía với điểm còn lại

ĐÚNG

e) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm về phía cùng phía đối với điểm còn lại

ĐÚNG

f) Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C

SAI

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN