Tam giác đồng dạng

Tân Nguyễn

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 6cm; AC=8cm. Đường phân giác góc ABC cắt cạnh AC tại D. Từ C kẻ CE vuông góc với BD tại E .

a) Tính độ dài BC và tỉ số DA/DC

b) Chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam giác EBC

c) Kẻ EH vuông góc với BC tại H . Chứng minh CH.CB = ED.EB


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN