Ôn tập lịch sử lớp 6

Không Văn Tên

Thời Lý Phật Tử làm vua được gọi là gì

Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 9 tháng 3 2016 lúc 17:28

HẬU LÝ NAM ĐẾ

Bình luận (0)
tiểu thư họ nguyễn
tiểu thư họ nguyễn 9 tháng 3 2016 lúc 18:19

hậu lí nam đế

Bình luận (0)
nguyen hong
nguyen hong 9 tháng 3 2016 lúc 18:29

hậu lý nam đế

Lịch sử lớp 6

ủng hộ mình nha

Bình luận (0)
Phạm Văn Hải
Phạm Văn Hải 9 tháng 3 2016 lúc 19:54

Hậu Lý Nam Đế

Bình luận (0)
Lê Vũ Việt Hoàng
Lê Vũ Việt Hoàng 9 tháng 3 2016 lúc 19:59

Thời Lý Phật Tử làm vua được gọi là:Hậu Lý Nam Đế

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Mai Thảo
Nguyễn Lê Mai Thảo 9 tháng 3 2016 lúc 20:30

Hậu Lý Nam Đế nha

 

Bình luận (0)
Lê Nguyễn Minh Hằng
Lê Nguyễn Minh Hằng 9 tháng 3 2016 lúc 21:40

Hậu Lý Nam Đế.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang 9 tháng 3 2016 lúc 21:06

Lí Nam Đế

Bình luận (0)
Nguyễn Đàm Linh
Nguyễn Đàm Linh 4 tháng 2 2018 lúc 20:10

Thời Lý Phật Tử lên làm vua, sử cũ gọi là Hậu Lý Nam Đế.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN