Ngô Thị Thảo May

Tìm một số tự nhiênbiết rằng khi xóa chữ số hàng đơn vị của số đó thì ta được số mới kém số phải tìm 1794 đơn vị

Võ Đông Anh Tuấn
Võ Đông Anh Tuấn 8 tháng 3 2016 lúc 12:20

Khi xóa một chữ số của một số thì số đó giảm 10 lần và cả đơn vị phải xóa. Số ban đầu : !____!____!____!____!... (10 phần và đơn vị xóa) Sau khi xóa :!____! Vậy 1794 gồm 9 phần và đơn vị phải xóa Mà 1794 : 9 = 199 (dư 3) Vậy chữ số xóa đi là số 3 và số phải tìm là 1993

Bình luận (2)
Ilovehoc24
Ilovehoc24 8 tháng 3 2016 lúc 17:27

Theo như mình học thì bạn trình bày như thế này là dễ hiểu nhất nè : Gọi số cần tìm là Ab ( A khác 0 ; b<10 ) . Theo bài ra ta có : Ab = A + 1794 A * 10 +b = A+1974 ( Cấu tạo số ) A * 9 +b = 1974 ( cùng bớt 2 vế đi A ) Vậy A và b là 1794 : 9 = 199 dư 3 Vậy A = 199 . Số tự nhiên cần tìm là 1993

Bình luận (0)
Ilovehoc24
Ilovehoc24 8 tháng 3 2016 lúc 17:27

Ta thấy: 1794 là 9 lần số mới sau khi xóa chữ số hàng đơn vị mà 1794=199 x 9+3 do đó số mới là 199 số phải tìm là 199 thêm 3 vào hàng đơn vị : 1993 không tin bạn có thê thử lại 1993-199=1794

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN