Hàm số - Toán lớp 7

Sách Giáo Khoa

Đại lượng \(y\) có phải làm hàm số của đại lượng \(x\) không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là :

Anh Nguyễn Tuấn
Anh Nguyễn Tuấn 14 tháng 11 2017 lúc 18:57

a)Có

b)Không (Vì tại x =4 ta xác định được 2 giá trị khác nhau của y là -2 và 2)

c)Có

Bình luận (0)
Đào Phương Lan
Đào Phương Lan 30 tháng 11 2017 lúc 14:16

a) Đại lượng y có làm hàm số của đại lượng x

b) Đại lượng y không làm hàm số của đại lượng x(vì tại x=4 ta xác định đc hai giá trị khác nhau của y là -2 và 2)

c) Đại lượng y có làm hàm số của đại lượng x

Bình luận (0)
cao xuân nguyên
cao xuân nguyên 17 tháng 12 2017 lúc 11:30

a) Trong bảng ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y. Theo định nghĩa thì y là hàm số của đại lượng x.

b) Trong bảng ta thấy ứng với mỗi giá trị x = 4 có hai giá trị khác nhau của y là 2 và – 2. Theo định nghĩa thì y không phải là hàm số của đại lượng x.

c) Trong bảng ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y. Theo định nghĩa thì y là hàm số của đại lượng x. Ở đây giá trị của y không đổi nên hàm số đó là hàm hằng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN