Ôn tập ngữ văn lớp 8

Lê Song Tuệ

nêu sự khác và giống nhau giữa hịch, chiếu, cáo và tấu

Ngô Thị Thảo May
7 tháng 3 2016 lúc 18:25

* Giống nhau : - Đều là những thể loại văn nghị luận xưa có xuất sứ từ Trung Quốc - Có nội dung là những việc quan trọng , to lớn , có sức ảnh hưởng lớn với quốc gia , xã tắc . - Về nghệ thuật thì các thể loại này không hạn chế số câu chữ , văn phong mang tính chính luận nên ngôn từ sắc bén , trang trọng , lập luận chặt chẽ giàu sức thuyết phục. * Khác nhau : - Chiếu , Hịch , Cáo đều là những văn bản chỉ có vua chúa , thủ lĩnh (những người cẩm quyền nói chung) được viết, riêng với Tấu là do các quan viết  . - Khác nhau về nội dung : + Chiếu dùng để kêu gọi mọi người nghe theo một chủ trương , chính sách nào đó + Cáo dùng để trình bày một tuyên ngôn , một chủ trương , sự nghiệp . + Hịch dùng để khích lệ tinh thân nhân dân hoặc binh sĩ . + Tấu dùng để trình bày ý kiến của quan thần lên vua . 

Bình luận (0)
Đinh Tuấn Việt
7 tháng 3 2016 lúc 18:24

* Giống nhau : - Đều là những thể loại văn nghị luận xưa có xuất sứ từ Trung Quốc - Có nội dung là những việc quan trọng , to lớn , có sức ảnh hưởng lớn với quốc gia , xã tắc . - Về nghệ thuật thì các thể loại này không hạn chế số câu chữ , văn phong mang tính chính luận nên ngôn từ sắc bén , trang trọng , lập luận chặt chẽ giàu sức thuyết phục. * Khác nhau : - Chiếu , Hịch , Cáo đều là những văn bản chỉ có vua chúa , thủ lĩnh (những người cẩm quyền nói chung) được viết, riêng với Tấu là do các quan viết  . - Khác nhau về nội dung : + Chiếu dùng để kêu gọi mọi người nghe theo một chủ trương , chính sách nào đó + Cáo dùng để trình bày một tuyên ngôn , một chủ trương , sự nghiệp . + Hịch dùng để khích lệ tinh thân nhân dân hoặc binh sĩ . + Tấu dùng để trình bày ý kiến của quan thần lên vua . 

Bình luận (0)
Nguyen Nhu
7 tháng 3 2016 lúc 18:25

Trước hết , cần định nghĩa 4 thể loại kia là gì ( kể cả trong bài KT cũng nên định nghĩa thật rõ ràng rồi so sánh ) : - Cáo : là một thể văn nghị luận có từ thời cổ ở Trung Quốc , thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương , một sự nghiệp , một tuyên ngôn sự kiện nào đó để mọi người cùng biết . - Chiếu : là một thể văn nghị luận có từ xưa , chỉ có vua mời được có quyên viết chiếu ( nếu có người khác viết thì cũng là truyền tải ý niệm của vua ví dụ như Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm ) nhằm kêu gọi mọi người nghe theo một chủ trương , chính sách mà vua đề ra . - Hịch :thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh viết với mục đích là khích lệ tinh thần nhân dân hoặc binh lính nhằm nâng cao năng lực lao động hoặc chiến đấu . - Tấu : thường do quan thần dâng lên vua chúa hoặc thủ lĩnh nhằm trình bày những kế sách , ý kiến của mình cho vua chúa nghe để thực hiện .  Giống nhau : - Đều là những thể loại văn nghị luận xưa có xuất sứ từ Trung Quốc - Có nội dung là những việc quan trọng , to lớn , có sức ảnh hưởng lớn với quốc gia , xã tắc . - Về nghệ thuật thì các thể loại này không hạn chế số câu chữ , văn phong mang tính chính luận nên ngôn từ sắc bén , trang trọng , lập luận chặt chẽ giàu sức thuyết phục.  Khác nhau : - Chiếu , Hịch , Cáo đều là những văn bản chỉ có vua chúa , thủ lĩnh ( những người cẩm quyền nói chung ) được viết , riêng với Tấu là do các quan viết ( đã nêu trên ) . - Khác nhau về nội dung ( bạn hãy dựa vào phần định nghĩa trên ) : + Chiếu dùng để kêu gọi mọi người nghe theo một chủ trương , chính sách nào đó + Cáo dùng để trình bày một tuyên ngôn , một chủ trương , sự nghiệp . + Hịch dùng để khích lệ tinh thân nhân dân hoặc binh sĩ . + Tấu dùng để trình bày ý kiến của quan thần lên vua . 

Bình luận (0)
kocanbiet_8
8 tháng 3 2016 lúc 17:42

Ngữ văn lớp 8

Bình luận (2)
Âu Dương Linh Nguyệt
27 tháng 2 2017 lúc 20:31

Chào bạn , không biết những chia sẻ của mình có hoàn toàn đúng khôn , bạn có thể tham khảo của mình cũng như tìm hiểu thêm ở ngoài nhé . Trước hết , bạn cần định nghĩa 4 thể loại kia là gì ( kể cả trong bài KT bạn cũng nên định nghĩa thật rõ ràng rồi so sánh nhé ) : - Cáo : là một thể văn nghị luận có từ thời cổ ở Trung Quốc , thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương , một sự nghiệp , một tuyên ngôn sự kiện nào đó để mọi người cùng biết . - Chiếu : là một thể văn nghị luận có từ xưa , chỉ có vua mời được có quyên viết chiếu ( nếu có người khác viết thì cũng là truyền tải ý niệm của vua ví dụ như Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm ) nhằm kêu gọi mọi người nghe theo một chủ trương , chính sách mà vua đề ra . - Hịch :thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh viết với mục đích là khích lệ tinh thần nhân dân hoặc binh lính nhằm nâng cao năng lực lao động hoặc chiến đấu . - Tấu : thường do quan thần dâng lên vua chúa hoặc thủ lĩnh nhằm trình bày những kế sách , ý kiến của mình cho vua chúa nghe để thực hiện . *** Giống nhau : - Đều là những thể loại văn nghị luận xưa có xuất sứ từ Trung Quốc - Có nội dung là những việc quan trọng , to lớn , có sức ảnh hưởng lớn với quốc gia , xã tắc . - Về nghệ thuật thì các thể loại này không hạn chế số câu chữ , văn phong mang tính chính luận nên ngôn từ sắc bén , trang trọng , lập luận chặt chẽ giàu sức thuyết phục. *** Khác nhau : - Chiếu , Hịch , Cáo đều là những văn bản chỉ có vua chúa , thủ lĩnh ( những người cẩm quyền nói chung ) được viết , riêng với Tấu là do các quan viết ( đã nêu trên ) . - Khác nhau về nội dung ( bạn hãy dựa vào phần định nghĩa trên ) : + Chiếu dùng để kêu gọi mọi người nghe theo một chủ trương , chính sách nào đó + Cáo dùng để trình bày một tuyên ngôn , một chủ trương , sự nghiệp . + Hịch dùng để khích lệ tinh thân nhân dân hoặc binh sĩ . + Tấu dùng để trình bày ý kiến của quan thần lên vua . Thân !!!

Bình luận (0)
Xử Nữ
30 tháng 3 2017 lúc 19:30

Giống nhau: Đều là thể văn nghị luận trung đại, được công bố công khai, kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc bén. Có thể viết bằng văn xuôi. Khác nhau: Chiếu là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh. Hịch thường được vua chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh một phong trào dùng để cổ động, thuyết phục, khích lệ tinh thần, tình cảm hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Cáo thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để công bố kết quả của một sự nghiệp. Tấu là văn thư của bề tôi trình lên vua chúa kiến nghị đề nghị của mình.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN