Sự nóng chảy và đông đặc

Sách Giáo Khoa

Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc đo nhiệt độ?

Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 9 tháng 5 2017 lúc 15:20

Hướng dẫn giải:

Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đá đang tan

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
Ngô Thị Huyền Trang 20 tháng 4 2018 lúc 21:41

Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ là vì nhiệt độ tan của nước đá là xác định (0oC) và trong suốt quá trình tan nhiệt độ của nước đá không thay đổi.

Bình luận (0)
Nhok Song Tử
Nhok Song Tử 30 tháng 4 2018 lúc 21:20

Vì nhiệt độ nước đá tan là nhiệt độ xác định và không thay đổi trong quá trình nước đá tan.

Chúc bn học tốt!! vui

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
Trọng Lượng Nguyễn 5 tháng 5 2018 lúc 8:57

Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ là vì nhiệt độ tan của nước đá là xác định (0oC) và trong suốt quá trình tan nhiệt độ của nước đá không thay đổi.

Bình luận (0)
Thị Trúc Ly Huỳnh
Thị Trúc Ly Huỳnh 6 tháng 5 2018 lúc 17:37

Vì khi nươc đá tan thì nhiệt độ không thay đổi

Bình luận (0)
๖Nhok’s♚Kid彡
๖Nhok’s♚Kid彡 6 tháng 5 2018 lúc 20:09

Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ là vì nhiệt độ tan của nước đá là xác định (0oC) và trong suốt quá trình tan nhiệt độ của nước đá không thay đổi.

Bình luận (0)
Trương Bá Tiên
Trương Bá Tiên 28 tháng 4 2019 lúc 12:01

Vì nhiệt của nước đá đang tâm là 0°C

Bình luận (0)
NG.HUY HOÀNG
NG.HUY HOÀNG 10 tháng 5 2019 lúc 8:53

vì nhiệt độ nước đá đang tan ko thay đổi. nhiệt độ nóng chảy của nước đá đang gần gũi với đời sống của con ng, dễ thí nghiệm để đo

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN