Bài 24. Sự nóng chảy và đông đặc

Sách Giáo Khoa

Trong việc đúng tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 9 tháng 5 2017 lúc 15:20

Hướng dẫn giải:

- Đồng nóng chảy: Từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc

- Đồng lỏng đông đặc: Từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúc

Bình luận (0)
nguyễn thị hoa
nguyễn thị hoa 20 tháng 4 2018 lúc 8:49

Đầu tiên đồng nóng chảy sang thể lỏng khi đang nứng . Sau đó đông đặc lại thì đồng chuyển sang thể rắn khi ở trong khuôn

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
Ngô Thị Huyền Trang 20 tháng 4 2018 lúc 21:39

Trong việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể là: thể rắn sang thể lỏng rồi từ thể lỏng sang thể rắn. Tức là có quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc.

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
Trọng Lượng Nguyễn 5 tháng 5 2018 lúc 8:59

giải:

- Đồng nóng chảy: Từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc

- Đồng lỏng đông đặc: Từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN