Sự nóng chảy và đông đặc

Sách Giáo Khoa

Hình 25.1 vẽ đường thẳng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?

Đậu Nguyễn Khánh Linh
Đậu Nguyễn Khánh Linh 9 tháng 5 2017 lúc 10:36

Biểu diễn quá trình nóng chảy của nước ( vì nước nóng chảy hay đông đặc ở 0oC).

Bình luận (0)
Tứ Diệp Thảo
Tứ Diệp Thảo 9 tháng 5 2017 lúc 17:53

Hình 25.1 vẽ đường thẳng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của nước

Bình luận (0)
milk
milk 11 tháng 5 2017 lúc 7:12

Thời gian nóng chảy của nước

Bình luận (0)
Kim Taehyung
Kim Taehyung 11 tháng 5 2017 lúc 16:12

nước

Bình luận (0)
Nhok mai Tỷ Soái
Nhok mai Tỷ Soái 13 tháng 5 2017 lúc 19:33

Thời gian nóng chảy của nước.

Bình luận (0)
Thạch Nguyễn
Thạch Nguyễn 14 tháng 5 2017 lúc 20:20

chất nước

Bình luận (0)
Hoàng Thành Hùng
Hoàng Thành Hùng 3 tháng 8 2017 lúc 23:18

Đường thẳng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước.Vì nhiệt độ nóng chảy của nó là 0 độ C(đường thẳng nằm ngang)

Bình luận (0)
miuka
miuka 24 tháng 8 2017 lúc 20:30

Biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của nước

Bình luận (0)
Khánh Linh
Khánh Linh 16 tháng 4 2018 lúc 16:46

Biểu diễn quá trình nóng chảy của nước.

Vì nước nóng chảy ở nhiệt độ 0\(^o\)C

Bình luận (0)
Nguyen Anh Minh
Nguyen Anh Minh 17 tháng 4 2018 lúc 13:30

Nước đá

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
Ngô Thị Huyền Trang 20 tháng 4 2018 lúc 21:41

Hình vẽ ở trang 78 SGK vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt theo thời gian của nước đá.

Mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của nước đá trong bảng sau:

Giải bài tập Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6

Bình luận (0)
Võ Thị Thanh Trà
Võ Thị Thanh Trà 27 tháng 4 2018 lúc 11:53

Hình 25.1 vẽ đường thẳng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của nước đá (Vì nóng chảy ở nhiệt độ 00C)

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
Trọng Lượng Nguyễn 5 tháng 5 2018 lúc 8:59

Hình vẽ ở trang 78 SGK vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt theo thời gian của nước đá.

Mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của nước đá trong bảng sau:

Giải bài tập Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN