Sự nóng chảy và đông đặc

Sách Giáo Khoa

Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15;

Batalha Herobrine
Batalha Herobrine 9 tháng 5 2017 lúc 19:23

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 : Có 3 quá trình : Từ phút thứ 7 đến phút thứ 8 là nhiệt độ tăng ; Từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là nhiệt độ không thay đổi ; Từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là nhiệt độ tăng

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
Ngô Thị Huyền Trang 20 tháng 4 2018 lúc 21:45

Từ phút 0 đến phút thứ 4: đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm nghiêng xuống (đoạn DC).

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm ngang (đoạn CB).

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm nghiêng xuống (đoạn BA).

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
Trọng Lượng Nguyễn 5 tháng 5 2018 lúc 8:58

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 : Có 3 quá trình : Từ phút thứ 7 đến phút thứ 8 là nhiệt độ tăng ; Từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là nhiệt độ không thay đổi ; Từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là nhiệt độ tăng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...