Bài 24. Sự nóng chảy và đông đặc

Sách Giáo Khoa

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Batalha Herobrine
Batalha Herobrine 9 tháng 5 2017 lúc 18:56

Băng phiến nóng chảy ở 80oC

Vì một chất có nhiệt độ nóng chảy = nhiệt độ đông đặc

Vậy tới nhiệt độ 80o thì băng phiến bắt đầu đông đặc

Bình luận (0)
milk
milk 11 tháng 5 2017 lúc 7:14

55oiws nhiệt độ là 80^c

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
Ngô Thị Huyền Trang 20 tháng 4 2018 lúc 21:46

Nhiệt độ băng phiến giảm dần đến 80oC, băng phiến bắt đầu đông đặc

Bình luận (0)
Hải Vật Lý
Hải Vật Lý 22 tháng 4 2018 lúc 22:46

80 độ C

Bình luận (0)
Lí Khả Vi
Lí Khả Vi 22 tháng 4 2018 lúc 23:14

80 độ C thì băng phiến bắt đầu đông đặc

Bình luận (0)
nguyen minh huy
nguyen minh huy 23 tháng 4 2018 lúc 13:06

80

Bình luận (0)
dori
dori 23 tháng 4 2018 lúc 21:11

80*C

*C là độ c nha bạn tai ko thấy nút ghi!

Bình luận (0)
Võ Thị Thanh Trà
Võ Thị Thanh Trà 27 tháng 4 2018 lúc 11:50

Tới nhiệt độ 800C thì băng phiến bắt đầu đông đặc.

Bình luận (0)
Nguyễn Vũ Thành Long
Nguyễn Vũ Thành Long 1 tháng 5 2018 lúc 7:31

80'C

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
Trọng Lượng Nguyễn 5 tháng 5 2018 lúc 8:59

Tới nhiệt độ 800C thì băng phiến bắt đầu đông đặc.

Bình luận (0)
Khánh Linh
Khánh Linh 5 tháng 5 2018 lúc 15:35

Băng phiến bắt đầu đông đặc ở nhiệt độ 80\(^o\)C.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 19 tháng 6 2018 lúc 10:13

Nhiệt độ băng phiến giám dần đến 80°c, băng phiến bắt đầu đông đặc

Bình luận (0)
Nguyen Quang Minh
Nguyen Quang Minh 19 tháng 4 2019 lúc 22:18

Tới 80oC thì băng phiến bắt đầu đông đặc.

Bình luận (0)
NG.HUY HOÀNG
NG.HUY HOÀNG 10 tháng 5 2019 lúc 9:01

Tới nhiệt độ 800C thì băng phiến bắt đầu đông đặc.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN