Sự nóng chảy và đông đặc

Sách Giáo Khoa

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Băng phiến nóng chảy ở (1)............. nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2)...............

- 700C, 800C, 900C

- Thay đổi, không thay đổi

Batalha Herobrine
Batalha Herobrine 9 tháng 5 2017 lúc 18:58

a ) Băng phiến nóng chảy ở (1) 80oC, nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b ) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) không thay đổi

Bình luận (0)
milk
milk 11 tháng 5 2017 lúc 7:15

A) 80^c

B) không thay đổi

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
Ngô Thị Huyền Trang 20 tháng 4 2018 lúc 21:46

- Băng phiến nóng chảy ở (1) 80oC nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

- Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) không thay đổi

Bình luận (0)
lê thị minh hồng
lê thị minh hồng 26 tháng 4 2018 lúc 12:54

có sách giải mà

Bình luận (1)
Trọng Lượng Nguyễn
Trọng Lượng Nguyễn 5 tháng 5 2018 lúc 8:57

- Băng phiến nóng chảy ở (1) 80oC nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

- Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) không thay đổi

Bình luận (0)
Natsu Dragneel 2005
Natsu Dragneel 2005 27 tháng 5 2018 lúc 21:31

a) 800C ; b) không thay đổi

Bình luận (0)
Nguyen Quang Minh
Nguyen Quang Minh 19 tháng 4 2019 lúc 22:17

a. Băng phiến nóng chảy ở 80oC nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của vật không thay đổi.

Bình luận (0)
NG.HUY HOÀNG
NG.HUY HOÀNG 10 tháng 5 2019 lúc 9:03

Đáp án: (1) 800C; (2) Không thay đổi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN