Sự nóng chảy và đông đặc

Sách Giáo Khoa

Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?

Kiều Oanh
Kiều Oanh 9 tháng 5 2017 lúc 9:35

Trả lời:

- Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tăng theo thời gian. Đường biểu diễn từ phút 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
Trọng Lượng Nguyễn 5 tháng 5 2018 lúc 9:01

- Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tăng theo thời gian. Đường biểu diễn từ phút 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

Bình luận (0)
NG.HUY HOÀNG
NG.HUY HOÀNG 10 tháng 5 2019 lúc 9:04

Tăng. Đoạn thẳng nằm nghiêng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN