Bài 24. Sự nóng chảy và đông đặc

Sách Giáo Khoa

Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Batalha Herobrine
9 tháng 5 2017 lúc 19:04

Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng

Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:48

Khi được đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng lên (đoạn AB)

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
5 tháng 5 2018 lúc 9:02

Khi được đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng lên (đoạn AB)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN