Bài 47 : Châu Nam cực - châu lục lạnh nhất thế giới

Trần Hữu Vĩ

Đặc điểm nào đúng vs các đảo và ven lục địa của châu Nam Cực ?

A, thực vật khá phong phú

B, động vật khá phong phú

C, có ít thực vật

D, không có thực vật và động vật

Quang Nhân
8 tháng 5 2017 lúc 18:49

câu C

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Ngu Nhất Lớp
8 tháng 5 2017 lúc 18:51

CÓ ÍT THỰC VẬT NHA BẠN

Bình luận (0)
Hồ Ngọc Tú
8 tháng 5 2017 lúc 19:17

B và C nha bạnleuleu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN