Chương 5: ĐẠO HÀM

Huyền Nguyễn

Tính đạo hàm:

1. \(\lim\limits_{x\rightarrow3^+}\sqrt{x^2-9}.\dfrac{2x+1}{x-3}\)

2. \(\lim\limits_{x\rightarrow2^-}\left(x^3-8\right)\sqrt{\dfrac{x}{2-x^2}}\)

chu thị ánh nguyệt
5 tháng 5 2017 lúc 21:33

đề bài tính đạo hàm dưới lại là giới hạn....????

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN