Bài 50: Đa dạng lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

bạch thị quỳnh nhi

tại sao chuột thường gặm các vật cứng ngay cả khi không đói?

NGUYỄN THỊ NGÀ
2 tháng 5 2017 lúc 14:27

Vì răng cửa của chuột rất dài ,phải gặm các vật cho răng ngắn đi để dễ ăn

Bình luận (0)
Lê Thị Thanh Hoa
27 tháng 2 2018 lúc 23:09

Vì răng cửa của chuột rất dài,phải gặm các vật để mài răng cho răng ngắn đi để dễ ăn những đồ vật khác hay ko bj vướng víu

Bình luận (0)
Vân3007
1 tháng 5 2019 lúc 8:07

- Đó là vì răng cửa của chuột không ngừng mọc dài ra nên chúng gặm nhấm để giúp răng mòn đi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN