Lê Thành Công

Tại sao vùng Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh đầu tư nước ngoài ?

Vũ Nguyễn Gia Hiển
2 tháng 3 2016 lúc 10:39

Đông Nam bộ có sức thu hút đầu tư nước ngoài vì:

-Vị trí địa lí thuận lợi: Cầu nối các vùng Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Trung tâm khu vực Đông Nam Á.

-Đông Nam Bộ có tiềm năng kinh tế lớn hơn các vùng khác.

-Là vùng phát triển năng động, có trình độ phát triển kinh tế cao vượt trội.

-Số lao động có trình độ kỹ thuật cao, nhạy bén với tiến bộ khoa học kỹ thuật.

-Năng động với nền sản xuất hàng hóa.

-Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất - nhập khẩu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN