Hướng dẫn soạn bài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - Ngô Sĩ Liên

Sách Giáo Khoa

Chi tiết về lòng tin của dân chúng vào sự hiển linh của Hưng Đạo Vương đặc biệt là hình ảnh “trap đựng kiếm có tiếng kêu” có ý nghĩa gì?

a/ Cho thấy tín ngưỡng và những tập tục thờ cúng của nhân dân ta thời xưa.

b/ Cho thấy lòng cảm phục và ngưỡng mộ của nhân dân đối với Hưng Đạo Vương sâu sắc đến mức họ đã thần thánh hoá ông, cho rằng ông đã trở thành thần linh để giúp dân, giữ nước.

c/ Chỉ là truyền thuyết để làm nổi bật tấm lòng thương dân yêu nước và khí phách anh hùng của ông- những nét đẹp đã trở thành bất tử trong lòng người.

d/ Ý kiến khác.

Bình Trần Thị
Bình Trần Thị 2 tháng 5 2017 lúc 22:01

Ý kiến thích hợp nhất là ý kiến d. Bởi các ý kiến khác đều không phù hợp lí giải cho hình ảnh “Tráp đựng kiếm có tiếng kêu”.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN