Biểu đồ phần trăm

Nguyen Ngoc Anh

Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 hs đi xe buýt, 15 bạn đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Hãy tính tỉ số phần trăm số hs lớp 6B đi xe buýt, xe đạp, đi bộ so với số hs cả lớp rồi biểu diễn bằng biểu đồ cột

Xuân Tuấn Trịnh
Xuân Tuấn Trịnh 28 tháng 4 2017 lúc 17:55

Số phần trăm học sinh đi xe buýt là:

6:40.100=15%(số học sinh cả lớp)

Số phần trăm học sinh đi xe đạp là:

15:40.100=37,5%(số học sinh cả lớp)

Số phần trăm học sinh đi bộ là:

100%-15%-37,5%=47,5%(số học sinh cả lớp)

Biểu đồ:

% 100 80 60 40 20 0 Đi bộ Xe đạp Xe buýt 47,5% 37,5% 15% Biểu đồ thể hiện số học sinh đi bộ,đi xe đạp và xe buýt

Bình luận (0)
ღ~Yona~ღ
ღ~Yona~ღ 27 tháng 4 2018 lúc 21:55

Tỉ số phần trăm h/s lớp 6B đi xe buýt là:

6:40.100%=15%

Tỉ số phần trăm h/s lớp 6B đi xe đạp là:

15:40.100%=37,5%

Tỉ số phần trăm h/s lớp 6B đi xe đạp là:

(40-15-6):40.100%=47,5%

Bình luận (0)
chugialinh
chugialinh 27 tháng 4 2018 lúc 22:03

Số phần trăm học sinh đi xe buýt là:

6:40.100=15%(số học sinh cả lớp)

Số phần trăm học sinh đi xe đạp là:

15:40.100=37,5%(số học sinh cả lớp)

Số phần trăm học sinh đi bộ là:

100%-15%-37,5%=47,5%(số học sinh cả lớp)

Bình luận (0)
Nguyễn Đàm Linh
Nguyễn Đàm Linh 28 tháng 4 2018 lúc 16:27

Số phần trăm học sinh đi xe buýt là:

6 : 40 . 100 = 15% (học sinh của lớp)

Số phần trăm học sinh đi xe đạp là:

15 : 40 . 100 = 37,5% (học sinh của lớp)

Số phần trăm học sinh đi bộ là:

100% - 15% - 37,5% = 47,5% (học sinh của lớp)

*Biểu đồ biểu diễn số học sinh đi xe đạp, đi bộ và đi xe buýt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN